Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

nowhatever
22:16
8263 90a0 420
Reposted fromkaiee kaiee vianaelienn naelienn

August 25 2017

nowhatever
20:58
6683 7a2d 420
Reposted fromslodziak slodziak viastarryeyed starryeyed

August 22 2017

nowhatever
12:57

August 18 2017

nowhatever
21:14
Reposted fromstrubbl strubbl viaedhell edhell
nowhatever
20:52
7338 56da 420
Jeleń - mural, Łódź, ul. Łąkowa 10.
Reposted frommhsa mhsa viadoubleespresso doubleespresso

August 17 2017

nowhatever
18:59
“The type of person you marry plays a big role in the type of children you have, so do your unborn children a favour by choosing wisely.”
Reposted fromstonerr stonerr viaBalladyna Balladyna
nowhatever
18:46
6817 82e6 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakeeplooking keeplooking
nowhatever
16:16
Wierzę, że im bar­dziej się kocha, tym więcej się czy­ni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczu­ciem, nie mógłbym na­wet naz­wać miłością. 
— Jan Paweł II
Reposted fromjedenascieminut jedenascieminut viabanitka banitka
nowhatever
13:53
Awesome !
Reposted fromkaiee kaiee vianazarena nazarena

August 16 2017

nowhatever
21:53
3159 047b 420
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
nowhatever
21:48
6618 1ed5 420
Reposted fromzrazik zrazik viagabor gabor
15:24
W końcu przeziębisz się od chłodu bijącego z twego wnętrza.
nowhatever
15:24
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir

August 14 2017

14:43
8047 f020 420
Reposted fromcuty cuty vialittlewhitelies littlewhitelies

August 10 2017

nowhatever
16:33
Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał cię sprowadzić do poziomu własnej beznadziei.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromchujawa chujawa viaoutoflove outoflove

August 05 2017

nowhatever
11:34
0004 7d84 420
Reposted fromhollygrove hollygrove viagwiazdeczka gwiazdeczka

July 31 2017

nowhatever
13:01

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viasardoniczna sardoniczna

July 28 2017

nowhatever
19:17
3204 b75f
Reposted fromdoener doener viatutus tutus

July 26 2017

18:01
0749 b318
Reposted fromlowblood lowblood viaembrace embrace

July 18 2017

nowhatever
20:19
8405 064f 420
Reposted fromgrobson grobson viavertheer vertheer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl