Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

nowhatever
23:10
4292 b0dd 420
Reposted fromiamstrong iamstrong viaNoCinderella NoCinderella

November 20 2017

nowhatever
22:05
Przeczytaj piękny wiersz. Słowa mogą wypełnić te miejsca w twojej duszy, do których nie dotrze czekolada.
— Regina Brett
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaavooid avooid

November 19 2017

nowhatever
19:27
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viabobix bobix

November 15 2017

22:24
0219 8d2f 420

sadsaru:

🎀

Reposted fromSaturnine Saturnine viajagger jagger
nowhatever
19:25
5104 f1d8 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweaterweather sweaterweather

November 12 2017

18:17
4053 1b9e 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viablackheartgirl blackheartgirl

November 09 2017

nowhatever
20:46
5386 0554 420
Reposted fromnaelienn naelienn viaweruskowa weruskowa
nowhatever
15:57
nowhatever
15:53
2284 abc4 420
Reposted fromzie zie viamerydocholery merydocholery

November 03 2017

nowhatever
21:52
nowhatever
21:52
tylko dwie kalorie.

October 31 2017

nowhatever
20:15
5452 6701 420
Reposted fromteijakool teijakool viamichalkoziol michalkoziol

October 29 2017

nowhatever
18:49
nowhatever
18:42
2054 95ff 420
nowhatever
18:39

October 23 2017

nowhatever
21:14
Jeżeli można było zrobić penicylinę ze spleśniałego chleba, z pewnością da się coś zrobić też z Ciebie.
— Muhammad Ali
Reposted fromzrazik zrazik viacitiesofnight citiesofnight

October 05 2017

14:57
6460 19e1 420
Reposted fromTokyo2314 Tokyo2314 viaorelh orelh
14:51

October 03 2017

nowhatever
17:32
4078 3480 420
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viabreakaway breakaway

September 24 2017

nowhatever
20:54
7824 7ba9 420
Reposted fromtfu tfu viainmybetterworld inmybetterworld
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl