Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

22:56
1419 2448 420
Reposted fromGirlyNinja GirlyNinja vialottee lottee
nowhatever
22:33
6116 ee7f
10 przykazań logiki
Reposted fromstonerr stonerr viazapachsiana zapachsiana

February 23 2017

nowhatever
22:37
Co tam
Kochanie
uśmiechasz się ślicznie
Dziękuję
jak zwykle
umieram psychicznie
— umieram
Reposted frommaddreamer maddreamer viasmaller smaller

February 20 2017

nowhatever
23:42
Kaleczą się i dręczą 
milczeniem i słowami 
jakby mieli przed sobą 
jeszcze jedno życie 

czynią tak 
jakby zapomnieli 
że ich ciała 
są skłonne do śmierci 
że wnętrze człowieka 
łatwo ulega zniszczeniu 

bezwzględni dla siebie 
są słabsi 
od roślin i zwierząt 
może ich zabić słowo 
uśmiech spojrzenie 
— Tadeusz Różewicz. zm. 24.04.14. Smutno.
Reposted fromzabolandia zabolandia viabzdura bzdura
nowhatever
23:15

Nie kupujmy
nieba
na kredyt,
nie planujmy
szczęścia
ni biedy,
nie grajmy w dwa życia jak w kości,
tylko dajmy, dajmy, dajmy się zaskoczyć miłości

— jak zwykle bezbłędna Osiecka.
nowhatever
23:14
1305 ca69 420
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
nowhatever
17:03
Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.
Tylko - nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy.
— A. Osiecka
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viabluejane bluejane

February 19 2017

nowhatever
22:49
nowhatever
16:53
nowhatever
16:53
Wybór należy do Ciebie. Tak jak jego konsekwencje.
15:11

February 16 2017

nowhatever
17:00
Reposted frombluuu bluuu vialexxie lexxie

February 14 2017

nowhatever
19:20
nowhatever
18:48
nowhatever
17:43

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viamyzone myzone
nowhatever
17:42
8845 d9e6 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamyzone myzone

June 21 2015

nowhatever
22:06
Reposted from1911 1911 viajchigo jchigo

June 16 2015

nowhatever
23:08
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Reposted fromdreamadream dreamadream viamyzone myzone
nowhatever
21:44
1989 918a 420
Reposted fromribka ribka viamolloved molloved

May 27 2015

nowhatever
22:14
 I byłoby to wszystko śmieszne, gdyby nie było takie smutne.
— Olgierd Świerzewski – Zapach miasta po burzy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl