Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

nowhatever
17:14
4050 2d05 420
nowhatever
16:39
7123 6ed4 420
Reposted fromoutoflove outoflove
nowhatever
13:53
1534 d9ee 420
Reposted fromoutline outline viafoodforsoul foodforsoul

May 05 2017

nowhatever
20:37
7164 5475 420
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromrol rol viatelefonschroedingera telefonschroedingera

March 18 2017

nowhatever
21:28
nowhatever
11:13

Andrzej Ballo

błogosławieni cisi

na palcach istnienia
przechodzą niezauważalnie
nie odwracając uwagi pozostałych
zajętych rozpychaniem i zbieraniem

oni wybrali najrozsądniej

i gdy widzę wielkie nagłówki
o śmierci ludzi wielkich 
tym bardziej myślę i szanuję tych cichych
za to
że nie zrobili ze swojego życia plakatu
a śmierć
(chyba w ramach nagrody)
zabrała ich tak dyskretnie
żeby nie było wiadomo
czy jeszcze żyją czy nie

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaprzeblyski przeblyski

March 16 2017

23:12
4013 fff3 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viacynamon cynamon

March 07 2017

nowhatever
22:05
Reposted fromrapsodia rapsodia viakiks kiks

March 01 2017

nowhatever
23:32
8146 dbba 420
Reposted fromjerzzz jerzzz viasmaller smaller
nowhatever
22:19

February 28 2017

nowhatever
14:37
2684 fa9d 420
Reposted fromaniczorka aniczorka viasweetchocolate sweetchocolate
14:36
7586 9395 420
Reposted fromtwice twice viasweetchocolate sweetchocolate

February 25 2017

22:56
1419 2448 420
Reposted fromGirlyNinja GirlyNinja vialottee lottee
nowhatever
22:33
6116 ee7f
10 przykazań logiki
Reposted fromstonerr stonerr viazapachsiana zapachsiana

February 23 2017

nowhatever
22:37
Co tam
Kochanie
uśmiechasz się ślicznie
Dziękuję
jak zwykle
umieram psychicznie
— umieram
Reposted frommaddreamer maddreamer viasmaller smaller

February 20 2017

nowhatever
23:42
Kaleczą się i dręczą 
milczeniem i słowami 
jakby mieli przed sobą 
jeszcze jedno życie 

czynią tak 
jakby zapomnieli 
że ich ciała 
są skłonne do śmierci 
że wnętrze człowieka 
łatwo ulega zniszczeniu 

bezwzględni dla siebie 
są słabsi 
od roślin i zwierząt 
może ich zabić słowo 
uśmiech spojrzenie 
— Tadeusz Różewicz. zm. 24.04.14. Smutno.
Reposted fromzabka zabka viabzdura bzdura
nowhatever
23:15

Nie kupujmy
nieba
na kredyt,
nie planujmy
szczęścia
ni biedy,
nie grajmy w dwa życia jak w kości,
tylko dajmy, dajmy, dajmy się zaskoczyć miłości

— jak zwykle bezbłędna Osiecka.
nowhatever
23:14
1305 ca69 420
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
nowhatever
17:03
Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.
Tylko - nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy.
— A. Osiecka
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viabluejane bluejane

February 19 2017

nowhatever
22:49
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl